Początki JUDO

Judo, którego twórcą jest Jigorō Kanō wywodzi się od sztuki samoobrony o nazwie jūjutsu, która ukształtowała się w okresie Edo (1603–1868). Umiejętność ta była wykorzystywana m.in. przy dokonywaniu aresztowań. Z kolei jūjutsuwywodzi się od sechie-zumo, zapasów organizowanych w czasie przyjęć dworskich w okresach: Nara (710–794) i Heian (794–1185).

1964 roku judo stało się dyscypliną olimpijską dla mężczyzn, a pod naciskiem amerykańskich kobiet, od 1988 także dla nich. Sport ten stał się jednym z najpopularniejszych sportów walki na świecie.

Trening

Trening judo opiera się na trenowaniu padów, rzutów, dźwigni i duszeń oraz na randori (sparingu). Walki treningowe, prowadzone w parterze (ne-waza) albo stójce (tachi-waza), nazywają się randori. Walki na zawodach nazywa się shiai. Trening judo charakteryzuje się, zresztą jak większość japońskich sztuk walki, ceremonialnością. Trening zaczyna i kończy ceremonialny ukłon zwany rei. W ramach treningu trenuje się również układy kata – są to z góry zaaranżowane ataki i odpowiedzi na nie. Służą one do demonstrowania technik, dopracowania ruchów, a także do zachowania pewnych technik których już się nie stosuje w walkach sportowych.

Walki odbywają się na tatami (matach) w sali nazywanej dojo. Maty są miękkie, aby złagodzić upadek ćwiczącego i nie narazić go na poważniejsze uszkodzenia ciała.

Trening judo rozwija siłę oraz wyrabia formę i zmysł równowagi. Uczy strategii walki oraz walki w bezpośrednim kontakcie z stawiającym opór przeciwnikiem.

Policyjne Towarzystwo Sportowe GWARDIA   prowadzi treningi sekcji Judo.

Działalność sekcji obejmuje:

  • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej uzdolnionej sportowo
  • organizowanie konsultacji szkoleniowych
  • opieka nad zawodnikami w czasie szkolenia w klubie oraz na konsultacjach i zawodach
  • startowanie w zawodach sportowych
  • organizowanie obozów szkoleniowo-sportowych
  • współpraca ze środowiskiem szkolnym zawodników i ich rodzicami

Z uwagi na zaangażowanie członków Zarządu na zasadzie wolontariatu, ważną rolę w działalności Towarzystwa odgrywa Biuro, które zabezpiecza sekcję judo od strony formalnej i finansowej.

Każdy kto ma ochotę poznać tajniki tej sztuki walki może wyrazić taka chęć na sali treningowej, która mieści się przy ulicy Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy.

PTS GWARDIA posiada 2 utytułowanych i znakomitych trenerów.

Zapraszamy dzieci i młodzież !!!

Więcej informacji pod telefonem do trenera: 535 635 616

Want to know about our offers first?
Subscribe our newsletter

Subscribe our newsletter

[mc4wp_form id="806"]