SŁUŻYMY POCZCIWEJ SPRAWIE

CZŁONKOWIE I SYMPATYCY
POLICYJNEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO ``GWARDIA`` W BYDGOSZCZY

Policyjne Towarzystwo Sportowe GWARDIA” w Bydgoszczy, posiadające status
organizacji pożytku publicznego, prowadzące działalność użyteczną w sferze organizacji pożytku publicznego, prowadzące działalność użyteczną w sferze zadań publicznych prosimy o finansowe wsparcie poprzez wpłatę
1% podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego za rok 2016, który stosownie do postanowień  art.27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajaca zwrotowi przez organ skarbowy.

Nr KRS 0000160909
Policyjne Towarzystwo Sportowe ``GWARDIA``

z wyrazami szacunku
Jerzy Archacki
Prezes Zarządu