KADRA SZKOLENIOWA
PTS GWARDIA

Adam Papke – instruktor I kl 1 dan

ZARZĄD KLUBU
PTS GWARDIA

Prezes Zarządu:
– Jerzy Archacki

Wiceprezesi Zarządu:
– Sławomir Frączek
– Tomasz Krajewski

Sekretarz Zarządu:
– Marcin Żmudziński

Członek Prezydium Zarządu:
– Krzysztof Błaszkiewicz

Członkowie Zarządu:
-Beata Wiśniewska

Działalność Zarządu polega na:
– podejmowaniu uchwał
– uczestnictwie w organizowaniu imprez
– uczestnictwie w imprezach krajowych i zagranicznych
– nadzorowaniu w realizacji planów szkoleniowych
– spotkaniach z zawodnikami i trenerami
– wizytowaniu treningów i obozów szkoleniowych
– udziale w okolicznych imprezach ważnych dla Towarzystwa
– współpracy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Judo ? współpracy z Polską Federacją Sportu ?GWARDIA?
– współpracy z Polskim Związkiem Judo
– współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy
– współpracy z Departamentem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
– wnioskowanie o przyznanie odznaczeń resortowych i innych